Valborgsnatten

Litt om denne dagen og natten som du kanskje ikke viste om!! 

Valborgsnatten (Walpurgisnacht på tysk og Walpurgis night på engelsk) er en katolsk fest som feires til minne om Sankt Valborg på kvelden 30. april (Valborgsmesseaften) eller natt til 1. mai (Valborgsdag). Kvelden og natten markeres samtidig som en tradisjonell vårfest med hedenske røtter i flere land i Nord- og Sentral Europa; Valborgsmesseaften, kvelden før natten, feires på ulike vis. I Sverige, Finland, Estland, Latvia, Tsjekkia, Tyskland og andre områder tennes det bål. I følge folketroen holdt heksene sabatt denne natten, og bålene skulle beskytte mot onde makter. Samtidig ble husene flere steder pyntet med nyutsprunget løv til 1. mai som en feiring av bruktbarhet og markens grøde.

Valborgsdag inntreffer seks måneder etter Allehelgensdag, 1. november.

Navnet skriver seg fra den anglosaksiske helgen Sant Valbort (Walpurga, ca 710-779). Hun var abbedisse i klosteret i Heidenheim i Schwaben i Tyskland. Den katolske helgenfeiringen av henne ble imidlertidig knyttet til allerede etablerte, hedenske vår- og fruktbarhetsriter fra eldre tid.

4 kommentarer

Siste innlegg