August aften eller Høst måne

De siste dagene har flere bloggere, inklusiv meg selv, oppdaget at det har begynt å skje ting ute i naturen. Enkelte løvtrær har allerede tatt på seg høstkåpen, slik at det her og der lyser i oransje og rødlige farger.

Dette innlegget er ikke noe forsøk på å prakke på de som leser innlegget det jeg tror på og som interesserer meg. Kun informasjon om dagen i dag og den tiden vi går i møte.

1. august er starten på høsten, hvor man sier tar avskjed med sommeren, og litt mer om det under her. Teksten er hentet fra www.idun.wicca.no, som man nå er flyttet til www.wicca.no

Lughnasadh, Lammas, August Aften eller Høst Måne (1. August) er tiden for den første høstingen, når Vårens planter visner og lar sine frukter eller frø falle mot bakken for å sikre fremtidens avlinger. Mystisk nok, mister også Guden sin styrke med solen som står opp lengre og lengre mot sør hver dag og natten blir lengre. Gudinnen ser på i glede og sorg når Hun forstår at Guden er døende, og likevel lever inni Henne som Hennes barn.

Lughnasadh, også kalt August Aften, Brødets fest og Lammas,  var ikke nødvendigvis på denne dagen. Den ble originalt assosiert med den første sigdingen/høstingen.

Mens sommeren passerer, husker Heksene dens varme og gaver i maten de vi spiser. Hvert måltid er en handling som er i takt med Naturen, og vi minnes på at ingenting i universet er konstant.

Lammas-festivalen markerer sommerens slutt og høstens begynnelse. Dagene blir tydelig kortere og kaldere fram mot høstens slutt (Samhain). Historien bak Lammas er uklar i likhet med de til resten av de folkelige festivalene. Det er en kvartlig dag, en av de fire store sabbatene i heksekunsten, som forekommer et kvart år etter Beltane. Den vanlige feiringen av Beltane begynner ved solnedgang kvelden før, 31. juli, siden kelterne regnet dagene for å vare fra solnedgang til solnedgang.

Lammas var det kristne middelaldernavnet for denne dagen og det betyr “brød-mess”, for dette var dagen da brød ble bakt fra det første høstede kornet, og plassert på kirkealtre som offer. Det var en dag som representerte de første frukter og tidlig høst.

På irsk gaelisk ble festen referert til som “Lugnasadh”, en fest for å minnes begravelses-lekene for den irske sol-guden Lugh/Lough. Det er dog noe forvirring på dette området. Ved første øyekast kan det se ut som om vi feirer Lughs død, men lys-guden dør (mytologisk sett) egentlig ikke før høstjevndøgn. Hvis man ser nærmere på irske myter, oppdager man at det ikke er Lughs død som feires, men begravelses-lekene Lugh var vert for som minne til hans foster-mor, Taillte. Det er derfor Lugnasadh feiringen i Irland ofte kaltes Tailltean Lekene.

#lugnasadh #lammas #sabatter #høsten #innhøsting #tro #gaelisk #kelterne #høstmåne #augustaften #august #sensommer #tirsdag #blogg